thep triviet

thep triviet

THÉP TRÍ VIỆT

Công ty Thép Trí Việt chuyên cung cấp các loại THÉP HÌNH, THÉP HỘP, THÉP TẤM, TÔN, THÉP ỐNG, XÀ GỒ, SẮT THÉP XÂY DỰNG… với đầy đủ kích cỡ, chủng loại của các nhà máy tại Việt Nam. #theptam #thephop #thephinh #thepong #ton #satthepxaydung #xago

Filter by

PROJECTS

0 projects for 0 clients